• Zelfsturing en regie over je loopbaan

  Zelfsturing

  Zelfsturing, hoezo eigenlijk? Zelfsturende teams zijn toch vaak gedoemd te mislukken? Maar: Waar vroeger verandering bijzaak was in organisaties, is het nu hoofdzaak. Zelfsturing is de heilige graal voor organisaties die het verandervermogen willen vergroten. Uiteraard om de klantgerichtheid te verbeteren en de kosten te verlagen, maar vooral ook om de betrokkenheid van medewerk(st)ers te verhogen.

  Autonomie

  Zelfsturing gaat over de autonomie van een groep mensen om zelf te bepalen hoe zij het werk effectief organiseren, zodat bepaalde doelen worden gerealiseerd. Om tot effectieve zelfsturing te komen waarbij mensen zichzelf en elkaar uitdagen is de transitie noodzakelijk van een te controleren productie-eenheid, naar een zelfdenkend intelligent persoon die waarde wil toevoegen. Vanuit dit mensbeeld kunnen alle vormen van organiseren opnieuw tegen het licht worden gehouden. Denk aan de vergaderstructuren, de rol van stafdiensten, en procedures zoals een beoordelingscyclus en het beloningsbeleid. De organisatie zal vooral veel procedures en systemen gericht op controle en verantwoording moeten weghalen, om het bijbehorende zelfsturende gedrag te laten ontstaan.

  Creëren van zelfsturing

  Zelfsturing vraagt een integrale aanpak waarbij, naast het team zelf, ook de organisatie buiten het team veranderd. De volgende vier interventiepunten als de belangrijkste ‘draaiknoppen’ om effectief zelfsturing te creëren zijn: besturing, inrichting, team en leiderschap.

  Regie over je loopbaan

  Bij zelfsturing hoort ook het heft in eigen handen nemen. Door de digitalisering, automatisering en internationalisering is de arbeidsmarkt razend snel aan het veranderen. Functies veranderen, verdwijnen en nieuwe ontstaan. De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en ‘de vaste baan’ verdwijnt steeds meer. Over 10 jaar heeft nog maar 40% een vaste baan.

  Met al deze veranderingen is het dus belangrijker dan ooit om regelmatig stil te staan bij je loopbaan en zelf de regie in handen te nemen. Duurzaam inzetbaar blijven. Wat heb je te bieden en wat wil je echt? Welke kwaliteiten bezit je waar je echt onderscheidend in bent? Waar liggen je kansen? Welke loopbaanstappen wil je zetten? Overigens merk ik dat steeds meer werkgevers, soms ook in het kader van boeien en binden van medewerk(st)ers, loopbaanontwikkeling stimuleren en faciliteren.  Dat klinkt als een kans, toch?

  Jezelf ontwikkelen

  Zijn er ontwikkelingen in je vak of mis je competenties voor een volgende functie? Wil je een iets minder zware functie of zelfs omscholen? Bespreek de mogelijkheden, bijvoorbeeld in je functioneringsgesprek. Focus op je kwaliteiten en zorg dat je zelf weet wat je volgende stap moet zijn.

  Organisaties verwachten dat jij de regie houdt over je eigen loopbaan. De meeste leidinggevenden vinden het prettig als jij zelf aangeeft in welke richting je je wilt ontwikkelen en wat je hierbij concreet van de organisatie nodig hebt. Duurzame inzetbaarheid is hét HR-speerpunt. Daarom is het handig om te weten hoe jij je carrièrewensen kenbaar kunt maken. Als je dit goed aanpakt, heb je een goede kans dat ook jouw leidinggevende hier positief op reageert. Er blijken vaak meer mogelijkheden om je werk leuker te maken dan je denkt.

  Trends

  Zelfsturing speelt ook in op de noodzakelijke trend en aansporing van een leven lang leren. Wanneer je werkt aan je arbeidsmarktcourantheid, ben je aantrekkelijker voor je huidige én toekomstige werkgever. Als je hier niet aan meewerkt zou je op de lange termijn je rechten kunnen verliezen op transitievergoeding of WW. Zo ver is het nog niet, maar de verwachtingen zijn dat er steeds meer gekeken gaat worden naar je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

  Conclusie

  Natuurlijk heb ik als loopbaanadviseur makkelijk praten. Het is mijn werk hoogopgeleiden te helpen met hun loopbaanvragen. Maar de realiteit is dat jezelf niet ontwikkelen gewoon niet handig is. Neem dus zelf de regie en check waar je momenteel staat, wat je nodig hebt om fit te blijven in je loopbaan. Behalve dat het steeds belangrijker wordt, geeft het ook veel voldoening om met je carrière aan de slag te gaan en je te richten op je talenten. Doen waar je goed in bent.

  Wil je reageren? Klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *