• Werkenergieanalyse®: enkele resultaten

  Werkenergieanalyse®

  Sinds 2017 werk ik met een fijn instrument: de Werkenergieanalyse. Waarom? Veel van mijn klanten zijn werkzoekend en die kan ik met mijn huidige aanpak prima ondersteunen. Ik merkte daarnaast dat veel mensen die werk hebben zoekende zijn, en onrust en onzekerheid voelen. Hoe kan ik hen helpen houvast te krijgen? Hoe kunnen we duurzaam inzetbaar blijven? Hoe kunnen we grip krijgen op onze loopbaan? Toen ik daarvoor een voorlichting bij mijn branchevereniging Noloc bijwoonde, raakte ik overtuigd van de waarde van dit nieuwe instrument voor juist werkenden. Het belangrijkste doel van de Werkenergieanalyse® is bewustzijn creëren over jouw persoonlijke drijfveren en kwaliteiten. De analyse zou je inzicht moeten geven in jouw energiebronnen en in factoren die energie kosten op zowel organisatie- als functieniveau. En het wordt duidelijk welke taken (teveel) routine zijn en waarin je je kunt ontwikkelen.

  Hoe werkt het?

  • Voorafgaand aan het coachgesprek maak je de online Werkenergieanalyse®. Hier ben je een uur tot anderhalf uur mee bezig. Het is een zelfevaluatie, dus de vragen gaan over hoe jij iets beleeft.
  • Het systeem genereert automatisch het rapport en mailt dat naar jou en naar mij.
  • Als onafhankelijke externe coach bespreek ik met jou de Werkenergieanalyse-rapportage. Dit duurt ongeveer anderhalf uur.
  • Meestal weet je al hoe je je voelt in je werk, en door het doorvragen neemt je bewustwording toe en kun je zelf conclusies trekken.
  • Je gaat jouw prioriteiten in een persoonlijk actieplan vastleggen, zodat je na afloop doelgericht aan de slag kan met de ontwikkelpunten.

  De praktijk

  Tot zover de theorie. In de praktijk heb ik nu met diverse mensen gesproken die de Werkenergieanalyse® gemaakt hebben. De illustraties spreken bijna voor zich. Opmerkelijk is dat het eerste thema (bevlogenheid) al leidt tot zelfinzichten over jouw vitaliteit en betrokkenheid bij je werk. Wat is vitaliteit eigenlijk? Wanneer voelde je je voor het laatst vitaal? Het tweede thema (stress en invloed) maakt duidelijk waar je in je werk last van hebt, bijvoorbeeld geen ontwikkelmogelijkheden, of een slechte verhouding met je leidinggevende of een organisatiekoers waar je je niet meer in kunt vinden. Je ziet ook wat je daar aan zou kunnen doen, waar je dus wél invloed op hebt. Thema drie gaat over jouw persoonlijke doelstellingen. Mooi om eens op te schrijven wat je wilt bereiken. En het leidt tot actie: Wat ga je doen? Het thema vier over jouw taken en flow geeft houvast: Wat neemt energie en wat geeft energie? Door op een rijtje te zetten hoeveel tijd je met energienemende en -gevende taken bezig bent, wordt duidelijk in hoeverre jij in je functie op je plaats bent. Welke taken bieden (nog) uitdaging en waar ben je (voldoende) vaardig in? Welke taken zou je kunnen afstoten? waarin moet je je ontwikkelen? Het instrument biedt de mogelijkheid om concrete acties te definiëren, waarmee je aan de slag kunt. Al dan niet in overleg met je leidinggevende.

  Conclusie

  Dit instrument is een middel, geen doel op zich. Het gaat wat mij betreft om je bewust te worden van wat jou inspireert en wat niet. De uitkomsten leveren interessante gesprekken op. Er komen behoeften naar boven die herkenning geven en handvatten om mee aan te slag te gaan. Het past bij regie over je loopbaan nemen en duurzaam inzetbaar blijven. Soms is het een bevestiging dat je op het goede spoor zit en soms wordt duidelijk dat het tijd wordt om iets anders te gaan doen. Mooi toch?

  Meer weten? Bel Ruud Op den Kamp op 040-2466002 of 0651-193885. Of stuur een email.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *