Wat je moet weten over transitievergoeding

Transitievergoeding: helpt om nieuw werk te vinden

De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) is een versoepeling van het ontslagrecht. Een maatregel is de introductie van de transitievergoeding. De wettelijke verplichte transitievergoeding is bedoeld om nieuw werk en daarmee een nieuwe inkomstenbron te krijgen. Het idee is om via werk-naar-werk trajecten, outplacement, loopbaancoaching en/of scholing je kans op een nieuwe baan te vergroten. Je mag de volledige (bruto) transitievergoeding gebruiken om outplacement en/of opleidingen in te kopen. Het is echter niet verplicht om het geld daaraan te besteden. In dat geval wordt de transitievergoeding gezien als (extra) inkomen, waarover je belasting moet betalen.

Hoe hoog is de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren.
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar.
  • De transitievergoeding bedraagt in 2018 maximaal € 79.000 of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 79.000.
  • Voor 50-plussers geldt -tot 2020- een hogere transitievergoeding.

Wanneer transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 ontvang je een transitievergoeding als je dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van UWV, door de kantonrechter of middels wederzijds goedvinden. Ook is de transitievergoeding beschikbaar als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever niet verlengt. Verder geldt de vergoeding als jijzelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Het dienstverband moet 2 jaar of langer hebben geduurd.

Vragen? Meer weten? Bel Ruud Op den Kamp: 040-2466002 en 06-51193885 of email: ruud@styxcareerconsult.nl