Onze gedragscode

Voor ons zijn vertrouwelijkheid en respect de belangrijkste waarden. Zorgvuldig omgaan met jou, jouw belangen en gegevens vinden we vanzelfsprekend. Onze branchevereniging Noloc heeft de gedragsregels van de loopbaancoach duidelijk omschreven. Als Noloc-lid volgen wij deze gedragsregels.

Je vindt de gedragscode hier: Gedragscode Noloc

Buy now