Styx http:// www.styxcareerconsult.nl Styx

Loopbaancoaching

Een algemene periodieke keuring voor je loopbaan met een loopbaancoach

Waar krijg ik energie van? Waar ben ik bovengemiddeld goed in? In welke richting wil ik me gaan ontwikkelen?

Loopbaanonderhoud

Het is steeds gangbaarder binnen organisaties dat jijzelf bepaalt hoe (en waar) jij je wilt ontwikkelen. Werkgevers verlangen dat jij weet wat je wilt en welke bijdrage kunt leveren. Standaardbanen bestaan nauwelijks meer, dus meer onderzoek is nodig. Om aan de eisen die de functie- en organisatieontwikkelingen aan jou als hoogopgeleide medewerk(st)er stellen tegemoet te komen, is het noodzakelijk regelmatig stil te staan bij jouw drijfveren en competenties.

Een keuring klinkt natuurlijk wat raar, maar in de hectiek van alle dag is een moment stilstaan erg effectief. Functioneert alles naar behoren? Moet ik bijstellen? Moet er iets vervangen worden? De loopbaan-APK is een prima basis om je loopbaanonderhoud gestalte te geven. De doelstelling van de loopbaan-APK is om op een laagdrempelige, zorgvuldige en snelle manier gedegen inzicht te krijgen in je capaciteiten, motivatoren, interesses, communicatiestijl en ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat

Door stil te staan bij en aandacht te hebben voor je loopbaan wordt duidelijk of je (nog) op de goede plek zit, waarin je kunt en wilt ontwikkelen en welke bijdrage je wilt hebben. De loopbaan-APK geeft jou inzicht in je sterkten en gewenste rollen en geeft ontwikkeladvies. Je krijgt gespreksonderwerpen voor je functionerings-, POP- en/of sollicitatiegesprekken. Door het algemene periodiek onderhoud krijg je nieuwe energie en blijf je regisseur van je eigen loopbaan!

Afbeeldingsresultaat voor loopbaan apk

Jobcrafting

Jobcrafting is vrij vertaald: sleutelen aan je functie. Dat doe je zelf, met je eigen functie, of in een team. het kan immers zijn dat een functie en een team dat drie jaar geleden nog goed bij jou paste, nu om wat voor reden ook niet meer goed past. Voordat je meteen iets heel anders gaat doen, kan het handig zijn te onderzoeken welke onderdelen van je functie niet meer passen en of je daar iets aan kunt doen. Bij dat onderzoek helpen we je graag.

Voor wie

Omdat de wereld om ons heen zo snel verandert en functies steeds vaker wijzigen, is nadenken over je loopbaan voor iedereen waardevol, zelfs noodzakelijk. Styx richt zich met deze loopbaan-APK op de hoogopgeleide professional of manager, die al enkele jaren dezelfde functie uitoefent, wellicht stilstaat of toe is aan een nieuwe uitdaging.

Hoe?

De loopbaan-APK van Styx bestaat uit drie individuele online onderzoeken, de rapportage daarvan en twee gesprekken met de ervaren loopbaancoach voor hoogopgeleiden.

1) Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Dit is een instrument dat inzicht geeft in het werkgedrag van mensen. Onder andere de volgende vragen worden beantwoord: Wat zijn jouw sterkten en beperkingen? Wat is jouw gangbare communicatiestijl? Wat motiveert jou?

De PPA is gebaseerd op het DISC-model:

  • Dominantie: Geeft de wijze aan waarop je beslissingen neemt, actie initieert en uitdagingen aangaat.
  • Invloed: Vertelt de wijze van omgaan met mensen en stijl van communiceren.
  • Stabiliteit: De wijze waarop jij taken afrondt, om gaat met veranderingen en planning.
  • Conformiteit: De mate van omgaan met regels en procedures, oog voor detail, specialisme en zakelijke professionaliteit.

2) De Belbin Teamrollen maken jouw specifieke bijdrage aan het proces zichtbaar.

Er zijn acht rollen benoemd met ieder hun eigen invloed op het proces en op het functioneren van het team, de eigen sterke en acceptabele zwakke punten en de eigen kenmerken. Het onderzoek laat zien welke rollen bij jou sterk ontwikkeld zijn, met al hun voor- en mogelijke nadelen. Vrij vertaald: welke bijdrage wil jij leveren?

3) PAKSOK Interesse en Competentie onderzoek

John Holland ontdekte als arbeidspsycholoog dat er een samenhang bestaat tussen beroepskeuze en persoonlijkheid. Het PAKSOK-onderzoek brengt jouw interesses en eigenschappen goed in kaart. Van de zes menstypen scoren de meeste mensen op twee daarvan hoog. Daar horen dan weer specifieke functies, kwaliteiten en ontwikkelpunten bij. Het gaat om de praktische, analytische, kunstzinnige, sociale, ondernemende en conventionele menstypen.

Vervolgens vinden twee individuele gesprekken van circa een uur plaats met een gecertificeerde loopbaanadviseur. In het eerste gesprek kan ik jouw onderzoeksrapporten toelichten en toetsen en jouw vragen beantwoorden. In het tweede gesprek kunnen we zaken uitdiepen, vaststellen wat goed gaat, wat eventueel beter zou kunnen en hoe dan.

Kosten

De loopbaan-APK kost € 550,00 excl. BTW (dat is € 665,50 incl. BTW). Hierin zijn opgenomen: Alle adviesuren, administratieve handling, de licenties van de testen en de rapportage. Je kunt als particulier, werkgever en ondernemer de kosten (incl. BTW) voor loopbaanadvies als studiekosten van je (inkomsten)belasting aftrekken. Scheelt gauw zo’n 30-50%.

Meer loopbaancoaching?

Soms geeft de loopbaan-APK mooie ideeën en nieuwe energie, maar wil je verder begeleid worden in je zoektocht. Dat kan natuurlijk en daarvoor stellen we dan graag een plan van aanpak met jou op.

Hulp bij je loopbaan nodig? Gratis kennismaken? Bel Ruud Op den Kamp (of één van de collega’s): 040-2466002 en 06-51193885 of email: info@styxcareerconsult.nl.

noloc erkend loopbaanprofessional 2014- groot JPEG bestand