Jobcrafting

Op 23 mei 2016 nam ik deel aan een door mijn branchevereniging Noloc georganiseerd verdiepingsseminar over jobcrafting, door Dorien Kooij, onderzoeker en docent strategisch HRM aan Universiteit van Tilburg. Hieronder vat ik de grote lijn samen.

Wat is jobcrafting?

Jobcrafting is het op eigen initiatief doen van kleine aanpassingen aan de baan om te zorgen dat deze beter past bij de eigen interesses en capaciteiten. To craft betekent met de hand vervaardigen. Jobcrafting wordt ook wel baanboetseren genoemd. In het kader van duurzame inzetbaarheid is jobcrafting een middel om medewerk(st)ers langer jobfit, competent en gemotiveerd te houden.

Wat betekent het om ouder te worden op het werk?

Met het toenemen van leeftijd verschuiven (levens)doelen:

 • Het bereiken van een hoger prestatieniveau wordt minder belangrijk.
 • Het willen behouden van het huidig prestatieniveau neemt toe.
 • Ook het willen herstellen naar het eerdere prestatieniveau neemt toe.
 • Het goed willen functioneren op een lager niveau wordt belangrijk.

Naarmate de leeftijd stijgt wordt uitdagend werk, een hoger salaris en het maken van promotie minder belangrijk. Autonomie, zinvolle taken, interessante baaninhoud, baanzekerheid en anderen helpen wordt juist belangrijker.

Vormen van jobcrafting:

 • Uitdagende en kwantitatieve taakeisen vergroten
 • Structurele en sociale hulpmiddelen vergroten
 • Storende taakeisen verkleinen
 • Sociale taakeisen verkleinen
 • Werkdruk verlagen
 • Sterkte punten en interesse craften

 Effecten van jobcrafting:

 • Betere persoon-baan fit
 • Meer bevlogen
 • Betere werkprestaties
 • Meer inzetbaar
 • Meer gemotiveerd om langer door te werken

UniTB