Het nut van de STAR-methode

Kun je een voorbeeld geven van…?

Veel mensen vinden het werk wat ze doen en de positieve zaken die ze realiseren gewoon en logisch. Hoort bij mijn werk. In sollicitatiegesprekken wil de interviewer juist weten wat je gedaan hebt en hoe. Om compact en concreet voorbeelden te benoemen is de STAR-methode zeer effectief.

STAR-methode

starr

Een goede voorbereiding is het halve werk en als jou in een gesprek om een voorbeeld wordt gevraagd is het handig dat je er een aantal paraat hebt. Werk jouw voorbeelden uit volgens de STAR-methode. Schrijf daarbij in korte, duidelijke zinnen; gebruik spreektaal en de ik-vorm.

  1. SITUATIE
  2. TAAK
  3. AANPAK (of: ANALYSE)
  4. RESULTAAT

Omschrijf de SITUATIE waarin je het succesbehaalde zo kort mogelijk. Hoe groot was het probleem? Waarom was het een probleem? Wat zou er gebeuren als het probleem niet opgelost zou worden? Hoe dramatischer de situatie, hoe beter het uiteindelijke resultaat, toch?

Ga vervolgens in op je TAAK. Wat was jouw rol in deze situatie? Wat werd er van je verwacht? Het kan zijn dat iemand je opdracht gegeven heeft en evengoed kan het zijn dat je zelf het initiatief hebt genomen. Taak omschrijf je in slechts één zin.

Geef vervolgens joúw AANPAK (of analyse) en joúw acties aan die voor deoplossinghebben gezorgd. Wat is -terugkijkend- de analyse van jouw succes? Wat zegt dat over jou? Welke stijl heb je gehanteerd? Waren er speciale moeilijkheden of hindernissen die je hebt overwonnen? Het helpt als je jouw aanpak stap-voor-stap beschrijft.

Uiteraard sluit je af met het vermelden van het RESULTAAT. Probeer daarbij zo mogelijk cijfers te geven en in ieder geval objectief te zijn. Vertel bijvoorbeeld hoe een oplossing ontvangen werd of hoe de reacties in de markt of bij jouw publiek waren.

Het resultaat dient de oplossing te zijn van het probleem geschetst bij de situatie, zodat je een mooi sluitend verhaal krijgt.

Een handige manier om STAR-voorbeelden uit te werken is een begin te maken met óf een resultaat, óf een aanpak, óf een taak óf een situatie en dan verder te gaan. Bijvoorbeeld: je aanpak is volharding. Wat was dan de situatie, jouw taak en het resultaat?

Door jouw goede voorbereiding voel jij je zekerder en kun je duidelijk maken welke staat van dienst je hebt. Je komt steviger over en je straalt trots uit.

STARR

De laatste jaren raakt STARR in zwang: behalve je STAR-voorbeeld wil de interviewer weten hoe jij op het voorbeeld dat je hebt gegeven terugkijkt, hoe je reflecteert (de tweede R). Ze willen bijvoorbeeld weten hoe je terugkijkt op die situatie en/of wat je anders zou doen.