Disclaimer

Styx Groep B.V., handelend onder Styx Career Consult en Styx Career Company, hierna te noemen ‘Styx’ verklaart:

Styx besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter te allen tijde voorkomen. Styx is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, noch voor problemen (in)direct veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via alle uitingen, die met deze website te maken hebben. Daarnaast kan Styx geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele technische storingen, die voortvloeien uit en/of het gevolg zijn van gebruik van deze website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Styx is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal, logo’s, foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, dan wel op een andere wijze te verspreiden.

Buy now