Styx Groep B.V., handelend onder Styx Career Consult, hierna te noemen ‘Styx’ verklaart:

Styx besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter te allen tijde voorkomen. Styx is niet aansprakelijk voor schade of (in)directe problemen als gevolg van onjuistheden die met deze website te maken hebben. Daarnaast aanvaardt Styx geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele technische storingen, die voortvloeien uit en/of het gevolg zijn van gebruik van deze website.

Je kunt zonder toestemming van Styx informatie, beeldmateriaal, nieuwsberichten en/of berichtgevingen van deze website delen en/of verspreiden. Vermeld dan aub wel dat het van Styx Career Consult afkomstig is.